رطوبت ساز مخصوص صنایع نساجی :

همانطور که می دانید در صنایع نساجی به دلیل وجود دستگاه های فلزی در محیط کار،رطوبت زیاد و درشت به مرور زمان باعث فرسودگی و زنگ زدن تجهیزات می شود.از این رو دستگاه رطوبت سازی که در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد،باید رطوبت بسیار ریزی تولید کند.

دستگاهی که مشاهده می کنید،مخصوص سالن های نساجی طراحی و ساخته شده است که توسط دیسک و اتومایزر آب را به قطرات بسیار ریز تبدیل و با کمک پروانه ای که پشت دستگاه تعبیه شده است،به جلو پرتاب می کند.پره های قطره گیر(ساچ) تعبیه شده در جلوی دستگاه،مانع عبور رطوبت درشت می شود و در نهایت رطوبتی که از این سیستم می گذرد،بسیار ریز بوده و هرگز بر روی دستگاه های نساجی نمی نشیند.